ΧΕ-345 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 5/09-03-2023 Θ6 & Ν.5041/2023 Αρθ.94 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/10-05-2023 ΘΕΗΔ7 & Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , R Β’ 2022 (6.3), R Γ’ 2022 (0.82), R Δ 2022 (5.13) – ΑΔΑ: 9ΒΧΕ46907Θ-ΛΒΘ

Θέμα: ΧΕ-345 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 5/09-03-2023 Θ6 & Ν.5041/2023 Αρθ.94 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/10-05-2023 ΘΕΗΔ7 & Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , R Β’ 2022 (6.3), R Γ’ 2022 (0.82), R Δ 2022 (5.13)
Ημερομηνία: 19/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 08:59:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΧΕ46907Θ-ΛΒΘ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου