Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ 2,5 Χ 9,14 cm» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9Β8546907Θ-1ΡΒ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ 2,5 Χ 9,14 cm» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 21/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/02/2024 11:28:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Β8546907Θ-1ΡΒ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου