ΧΕ-344 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , CB A 2022 (3407.73) , R Α’ 2022 (2.15), R Β’ 2022 (24.47) – ΑΔΑ: 9ΤΤΑ46907Θ-0Ε6

Θέμα: ΧΕ-344 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , CB A 2022 (3407.73) , R Α’ 2022 (2.15), R Β’ 2022 (24.47)
Ημερομηνία: 19/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/04/2024 10:41:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΤΑ46907Θ-0Ε6
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου