ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΕΛΗΣ – CATHEJELL LIDOCAINE – ΑΔΑ: 9ΤΙΣ46907Θ-3ΥΔ

Θέμα: ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΕΛΗΣ – CATHEJELL LIDOCAINE
Ημερομηνία: 06/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/02/2024 13:35:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΙΣ46907Θ-3ΥΔ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου