ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β’ ΜΑΡ. ΜΠΑΦ. – ΑΔΑ: 9ΘΘΓ46907Θ-3Χ6

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β’ ΜΑΡ. ΜΠΑΦ.
Ημερομηνία: 16/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/02/2024 13:11:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΘΓ46907Θ-3Χ6
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου