Την ανάγκη μερικησ αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 72/2024 πράξης. – ΑΔΑ: 9ΣΜ146907Θ-ΩΟΨ

Θέμα: Την ανάγκη μερικησ αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 72/2024 πράξης.
Ημερομηνία: 20/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/02/2024 15:14:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΜ146907Θ-ΩΟΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου