ΧΕ-360 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5041/2023 Αρθ.94 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/10-05-2023 ΘΕΗΔ7 & Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , CB A 2022 (113.8), CB B 2022 (198.93), R Α’ 2022 (3), R Β’ 2022 (3.07), R Δ 2022 (10.85) – ΑΔΑ: 9ΡΥΩ46907Θ-3ΔΦ

Θέμα: ΧΕ-360 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5041/2023 Αρθ.94 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/10-05-2023 ΘΕΗΔ7 & Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , CB A 2022 (113.8), CB B 2022 (198.93), R Α’ 2022 (3), R Β’ 2022 (3.07), R Δ 2022 (10.85)
Ημερομηνία: 20/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 08:59:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΥΩ46907Θ-3ΔΦ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου