Μηχανισμός ασφάλισης κάγκελου με κωδ. είδους 11.3303.13, τεμ 100 για τα ηλεκτρικά κρεβάτια Model:3303 του Κατασκ. Οίκου Psiliakos όπως και τα φορεία τύπου 6005 – ΑΔΑ: 9ΡΦΤ46907Θ-Ξ2Κ

Θέμα: Μηχανισμός ασφάλισης κάγκελου με κωδ. είδους 11.3303.13, τεμ 100 για τα ηλεκτρικά κρεβάτια Model:3303 του Κατασκ. Οίκου Psiliakos όπως και τα φορεία τύπου 6005
Ημερομηνία: 15/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/02/2024 15:11:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΦΤ46907Θ-Ξ2Κ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου