ΧΕ-328 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 ,R Α’ 2022 (2.09), R Β’ 2022 (1.93), R Γ’ 2022 (2.47), R Δ 2022 (3.78) – ΑΔΑ: 9ΨΜΦ46907Θ-6Β8

Θέμα: ΧΕ-328 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 ,R Α’ 2022 (2.09), R Β’ 2022 (1.93), R Γ’ 2022 (2.47), R Δ 2022 (3.78)
Ημερομηνία: 16/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 08:59:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΜΦ46907Θ-6Β8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου