Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.231 /2024 πράξης. – ΑΔΑ: 9Ψ7346907Θ-4ΔΝ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.231 /2024 πράξης.
Ημερομηνία: 15/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/02/2024 10:44:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ7346907Θ-4ΔΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου