ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2024 – ΑΔΑ: 9ΩΙ346907Θ-ΨΘΩ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2024
Ημερομηνία: 29/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/02/2024 10:48:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΙ346907Θ-ΨΘΩ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου