ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ,ΤΡΟΚΑΡ ΟΡΟΥ – ΑΔΑ: 9ΟΦΒ46907Θ-ΘΑΩ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ,ΤΡΟΚΑΡ ΟΡΟΥ
Ημερομηνία: 05/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/02/2024 08:03:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΦΒ46907Θ-ΘΑΩ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου