ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ : " ΚΑΣΕΤΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Μ.Χ.ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΠΑΝΑΦ/ΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ" – ΑΔΑ: 9Ο9546907Θ-ΙΜΛ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ :
" ΚΑΣΕΤΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Μ.Χ.ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΠΑΝΑΦ/ΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ"
Ημερομηνία: 12/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/02/2024 14:40:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ο9546907Θ-ΙΜΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου