ΘΗΚΑΡΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ – ΑΔΑ: 9Ο6Ω46907Θ-4ΟΕ

Θέμα: ΘΗΚΑΡΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Ημερομηνία: 13/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/02/2024 13:20:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ο6Ω46907Θ-4ΟΕ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου