ΧΕ-429 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1365/2023 – ΑΔΑ: 9Ω0346907Θ-ΣΥΔ

Θέμα: ΧΕ-429 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1365/2023
Ημερομηνία: 28/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2024 11:43:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω0346907Θ-ΣΥΔ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου