ΧΕ-332 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞ/ΚΑ Ν.4999/2022 Αρθ.69 ΑΠ.Δ.Σ 2/15-02-2023 ΘΕΗΔ13 & Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠ. Δ.Σ 5/09-03-2023 Θ6 & Ν.5057/2023 Αρθ.19 Α.Δ 23237/25-10-2023 , CBA 22(1822.01),R Α’ 22 (33.02),RΒ’ 22 (10.81), R Γ’ 22(13.06), RΔ 22 (23,38), CBA 21 (3123,24) – ΑΔΑ: 9ΝΧΟ46907Θ-ΩΣ4

Θέμα: ΧΕ-332 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞ/ΚΑ Ν.4999/2022 Αρθ.69 ΑΠ.Δ.Σ 2/15-02-2023 ΘΕΗΔ13 & Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠ. Δ.Σ 5/09-03-2023 Θ6 & Ν.5057/2023 Αρθ.19 Α.Δ 23237/25-10-2023 , CBA 22(1822.01),R Α’ 22 (33.02),RΒ’ 22 (10.81), R Γ’ 22(13.06), RΔ 22 (23,38), CBA 21 (3123,24)
Ημερομηνία: 19/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/03/2024 14:42:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΝΧΟ46907Θ-ΩΣ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου