ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΄"ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ" – ΑΔΑ: 9Ν2Ε46907Θ-3ΧΞ

Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΄"ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ"
Ημερομηνία: 12/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/02/2024 14:17:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ν2Ε46907Θ-3ΧΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου