Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΕΤ ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 24FR KAI 22FR» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9Μ3Ρ46907Θ-Θ7Α

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΕΤ ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 24FR KAI 22FR» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 13/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/02/2024 14:10:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Μ3Ρ46907Θ-Θ7Α
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου