ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ,ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣ – ΑΔΑ: 9ΛΞΛ46907Θ-ΙΥ7

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ,ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Ημερομηνία: 06/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/02/2024 14:50:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΞΛ46907Θ-ΙΥ7
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου