ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΕΤ ΑΝΤΛΙΑΣ & ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. – ΑΔΑ: 9ΛΙΖ46907Θ-ΡΛ1

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΕΤ ΑΝΤΛΙΑΣ & ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ.
Ημερομηνία: 07/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/04/2024 11:14:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΙΖ46907Θ-ΡΛ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου