Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΡΟ ΔΙΑΒΡΕΧΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΛΙ346907Θ-ΠΣΣ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΡΟ ΔΙΑΒΡΕΧΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 20/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/02/2024 14:48:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΙ346907Θ-ΠΣΣ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου