Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΜΟΝΤΕΛΟ Β20 GENERAL ELECTRIC». – ΑΔΑ: 9ΗΦ946907Θ-00Σ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΜΟΝΤΕΛΟ Β20 GENERAL ELECTRIC».
Ημερομηνία: 20/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/02/2024 15:20:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΦ946907Θ-00Σ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου