ΧΕ-426 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 9Ι2Υ46907Θ-7ΔΚ

Θέμα: ΧΕ-426 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 26/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/03/2024 10:10:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ι2Υ46907Θ-7ΔΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου