ΔΙΣΚΟΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ NCCLS – ΑΔΑ: 9Ι2Ι46907Θ-ΑΝΖ

Θέμα: ΔΙΣΚΟΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ NCCLS
Ημερομηνία: 07/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2024 11:38:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ι2Ι46907Θ-ΑΝΖ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου