ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19. 25-02-2024 – ΑΔΑ: 9ΦΞΓ46907Θ-ΧΩΞ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19. 25-02-2024
Ημερομηνία: 27/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/03/2024 11:01:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΞΓ46907Θ-ΧΩΞ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου