ΧΕ-326 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , CB A 22 (26242.63), CB B 22 (38856.5), R Α’ 22 (6340.21), R Β’ 22 (5680.61), R Γ’ 22 (8804.54), R Δ 22 (10116.04) – ΑΔΑ: 9Δ8Α46907Θ-1ΩΜ

Θέμα: ΧΕ-326 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , CB A 22 (26242.63), CB B 22 (38856.5), R Α’ 22 (6340.21), R Β’ 22 (5680.61), R Γ’ 22 (8804.54), R Δ 22 (10116.04)
Ημερομηνία: 16/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/02/2024 15:28:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Δ8Α46907Θ-1ΩΜ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου