ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :"ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΜΕ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ & ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ – ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ – ΑΔΑ: 9Δ1Π46907Θ-ΗΘΣ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :"ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΜΕ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ & ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ
– ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ
Ημερομηνία: 28/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/02/2024 11:14:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Δ1Π46907Θ-ΗΘΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου