ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΑΚΤΗ – ΑΔΑ: 9Χ5Λ46907Θ-Θ90

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΑΚΤΗ
Ημερομηνία: 09/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2024 12:47:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Χ5Λ46907Θ-Θ90
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου