ΧΕ-350 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , R Α’ 2022 (9.7), R Β’ 2022 (19.75), R Γ’ 2022 (28.1), R Δ 2022 (22.16) – ΑΔΑ: 9Α8146907Θ-ΒΡΦ

Θέμα: ΧΕ-350 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , R Α’ 2022 (9.7), R Β’ 2022 (19.75), R Γ’ 2022 (28.1), R Δ 2022 (22.16)
Ημερομηνία: 19/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/03/2024 15:08:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Α8146907Θ-ΒΡΦ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου