ΣΕΤ ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ – ΑΔΑ: 9Α1346907Θ-5Χ3

Θέμα: ΣΕΤ ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ
Ημερομηνία: 06/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/02/2024 13:30:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Α1346907Θ-5Χ3
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου