ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΔΑ: 976Θ46907Θ-Μ3Η

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία: 12/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/02/2024 09:11:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 976Θ46907Θ-Μ3Η
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου