Κατάθεση προσφοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ (TS) ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ CARESCAPE V100 KAI TA MONITOR B20 ΤΗΣ GE». – ΑΔΑ: 96ΓΩ46907Θ-0ΓΠ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ (TS) ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ CARESCAPE V100 KAI TA MONITOR B20 ΤΗΣ GE».
Ημερομηνία: 09/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2024 12:45:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 96ΓΩ46907Θ-0ΓΠ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου