ΧΕ-342 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , CB B 22 (2525.7), RΑ’ 22 (477.39), R Β’ 22 (531.66), RΓ’ 22 (458.16), RΔ 22 (653.24) – ΑΔΑ: 96Γ546907Θ-00Σ

Θέμα: ΧΕ-342 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , CB B 22 (2525.7), RΑ’ 22 (477.39), R Β’ 22 (531.66), RΓ’ 22 (458.16), RΔ 22 (653.24)
Ημερομηνία: 19/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/02/2024 15:03:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 96Γ546907Θ-00Σ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου