ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :"ΠΙΠΕΤΑ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΗ 1 ml -ΥΓΡΟ ΔΙΑΒΡΕΧΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΥΤ/ΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ -ΑΣΚ.ΑΙΜ.ΔΙΠΛΟΣ ΑΠΛΟΣ CPDA-ΑΣΚ ΑΙΜ ΤΡΙΠΛΟΣ CRD – ΑΔΑ: 966Ν46907Θ-ΙΟ0

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :"ΠΙΠΕΤΑ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΗ 1 ml -ΥΓΡΟ ΔΙΑΒΡΕΧΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΥΤ/ΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
-ΑΣΚ.ΑΙΜ.ΔΙΠΛΟΣ ΑΠΛΟΣ CPDA-ΑΣΚ ΑΙΜ ΤΡΙΠΛΟΣ CRD
Ημερομηνία: 26/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/02/2024 10:50:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 966Ν46907Θ-ΙΟ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου