ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΞΗΡΑΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ – ΑΔΑ: 94ΗΨ46907Θ-Η42

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΞΗΡΑΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ
Ημερομηνία: 01/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/02/2024 10:30:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΗΨ46907Θ-Η42
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου