ΧΕ-431 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 75/2024 & ΧΕ1902/2023 & ΧΕ 1335/2023 – ΑΔΑ: 93ΞΝ46907Θ-1ΥΕ

Θέμα: ΧΕ-431 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 75/2024 & ΧΕ1902/2023 & ΧΕ 1335/2023
Ημερομηνία: 28/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/04/2024 10:41:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 93ΞΝ46907Θ-1ΥΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου