ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 99/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ-ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ" – ΑΔΑ: 923Μ46907Θ-Ε26

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 99/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ-ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ"
Ημερομηνία: 16/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/02/2024 13:18:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 923Μ46907Θ-Ε26
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου