ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΕΛΗΣ – ΑΔΑ: 91Β546907Θ-Θ6Μ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΕΛΗΣ
Ημερομηνία: 02/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/02/2024 13:19:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 91Β546907Θ-Θ6Μ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου