ΧΕ-391 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΤΡΟΦΙΜΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 915946907Θ-Ρ2Η

Θέμα: ΧΕ-391 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΤΡΟΦΙΜΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 21/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/02/2024 15:03:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 915946907Θ-Ρ2Η
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου