Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια : «ΑΛΜΥΡΑ ΚΡΑΚΕΡΣ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ)» – ΑΔΑ: 6ΖΕΤ46907Θ-279

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια : «ΑΛΜΥΡΑ ΚΡΑΚΕΡΣ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ)»
Ημερομηνία: 09/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2024 13:21:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΕΤ46907Θ-279
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου