ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΩΝ.Ξ. – ΑΔΑ: 6Υ2Ξ46907Θ-Τ4Ρ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΩΝ.Ξ.
Ημερομηνία: 07/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/02/2024 10:51:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ2Ξ46907Θ-Τ4Ρ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου