Αισθητήρες εντροπίας μιας χρήσεως με κωδ. είδους Μ1038681 τεμ. 20 για τα έξι (6) αναισθ. μηχανήμ. General Electric Carestation 650 του κατασκ. Οίκου GE HEALTHCARE. – ΑΔΑ: 6ΞΡΝ46907Θ-7ΣΜ

Θέμα: Αισθητήρες εντροπίας μιας χρήσεως με κωδ. είδους Μ1038681 τεμ. 20 για τα έξι (6) αναισθ. μηχανήμ. General Electric Carestation 650 του κατασκ. Οίκου GE HEALTHCARE.
Ημερομηνία: 13/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/02/2024 12:06:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΡΝ46907Θ-7ΣΜ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου