ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16.22-2-2024 – ΑΔΑ: 6ΒΖΛ46907Θ-ΘΤΖ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16.22-2-2024
Ημερομηνία: 26/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/02/2024 10:43:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΖΛ46907Θ-ΘΤΖ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου