ΧΕ-358 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5041/2023 Αρθ.94 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/10-05-2023 ΘΕΗΔ7 & Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , RΑ’ 2022 (3.12) , RΒ’ 2022 (2.52) , RΓ’ 2022 (2.31) , RΔ 2022 (3.09) – ΑΔΑ: 6ΘΨΕ46907Θ-ΧΚΞ

Θέμα: ΧΕ-358 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5041/2023 Αρθ.94 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/10-05-2023 ΘΕΗΔ7 & Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , RΑ’ 2022 (3.12) , RΒ’ 2022 (2.52) , RΓ’ 2022 (2.31) , RΔ 2022 (3.09)
Ημερομηνία: 20/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 08:59:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΨΕ46907Θ-ΧΚΞ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου