7η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ – ΑΔΑ: 6ΣΩ846907Θ-15Η

Θέμα: 7η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
Ημερομηνία: 21/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/02/2024 07:28:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΩ846907Θ-15Η
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου