ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΔΑ: 6ΣΑΦ46907Θ-ΑΙ9

Θέμα: ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 05/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/02/2024 12:49:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΑΦ46907Θ-ΑΙ9
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου