ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ : "ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ" – ΑΔΑ: 6ΡΗΡ46907Θ-Ω2Θ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ : "ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ"
Ημερομηνία: 14/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/02/2024 14:27:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΗΡ46907Θ-Ω2Θ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου