ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: 6ΡΔΙ46907Θ-Η16

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 14/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/02/2024 13:49:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΔΙ46907Θ-Η16
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου