Λαστιχένιο περίβλημα για προσοφθάλμιους φακούς 10Χ/21Β για το χειρουργικό οφθαλμολογικό μικροσκόπιο M822 F20 του κατασκευαστικού οίκου LEICA, με κωδικό είδους 00006303 – ΑΔΑ: 6ΡΔ646907Θ-0ΔΛ

Θέμα: Λαστιχένιο περίβλημα για προσοφθάλμιους φακούς 10Χ/21Β για το χειρουργικό οφθαλμολογικό μικροσκόπιο M822 F20 του κατασκευαστικού οίκου LEICA, με κωδικό είδους 00006303
Ημερομηνία: 12/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/02/2024 10:11:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΔ646907Θ-0ΔΛ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου