ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ PVC – ΑΔΑ: 6ΨΥ246907Θ-ΘΑΟ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ PVC
Ημερομηνία: 02/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/02/2024 14:23:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΥ246907Θ-ΘΑΟ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου